Olsztyn, ul. Żeromskiego 41/589 513 55 54, 606 283 082, 606 283 053masztywota@tlen.pl ZOBACZ OFERTĘ

Przeglądy

Utrzymanie obiektów budowlanych

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 89 poz. 414) informujemy, że budowle, wolno stojące maszty antenowe (rozdział 1 art. 3 pkt. 3) powinny być w czasie użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmiej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności: elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ atmosferyczny i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania (rozdział 6 art. 62 pkt. 1a). Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

 

Wykonujemy kompleksowe przeglądy techniczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym.

 

Pełna oferta naszych usług

 

Wykonania i montażu:

 • stalowych masztów rurowych łączności radiowej
 • konstrukcji wsporczych do anten
 • innych konstrukcji stalowych
 • pól antenowych KF i UKF odbiorczych i nadawczych
 • urządzeń do łączności radiowej, anten, osprzętu
 • prace elektryczne i odgromowe
Opracowania:

 • oceny techniczne masztów antenowych z ultradźwiękowym pomiarem grubości konstrukcji
 • wykonanie dokumentacji technicznych na wykonanie i montaż rurowych masztów łączności radiowej
 • dokumentacji techniczno – organizacyjnych oraz obliczeń propagacyjnych dla sieci łączności radiotelefonicznych

 

Konserwacji:

 • anten, pól antenowych KF i UKF
 • lin odciągowych masztów
 • masztów antenowych
 • radiotelefonów i innych urządzeń łączności radiowej
 • zabezpieczenia antykorozyjne

Montażu i instalacji na konstrukcjach wsporczych:

 • anten radiokomunikacyjnych
 • oświetlenia przeszkodowego
 • instalacji odgromowej

 

Zabezpieczenia antykorozyjnego i remontów:

 • konstrukcji stalowych
 • masztów radiowych
Prace różne:

 • roboty elektryczne
 • wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej
 • pomiar promieniowania elektromagnetycznego

 
Pobierz naszą ofertę w postaci PDF (do druku)
Oferta pozwoli Państwu zapoznać się z szerokim spektrum naszych usług.

Zapraszamy do kontaktu

Olsztyn, ul. Żeromskiego 41/5 89 513 55 54, 606 283 082, 606 283 053 masztywota@tlen.pl

Zawsze służymy pomocą zarówno w realizacji jak i w planowaniu.

Chętnie pomożemy i wyjaśnimy niezrozumiałe pojęcia i odpowiemy na wszelkie pytania.

Napisz do nas

Prawa autorskie WOTA Maszty Antenowe © 2020